Category Archives: Zakat

Zakat Mata Uang/ Tabungan

Oleh Ust. M. Taufik NT 066. *Zakat Mata Uang/Tabungan* Emas dan perak, jika telah mencapai nishab, yakni 20 dinar (85 gram emas), atau 200 dirham (595 gram perak[1]), dan telah berlalu masa setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, tidak ada perbedaan pendapat ‘ulama dalam hal ini, yang terjadi perbedaan hanya dalam hal emas dan… Read More »

Zakat Fitrah: Definisi, Waktu, dan Syarat Wajib

Oleh Ust. M. Taufik NT   [007 Fiqh] *Zakat Fitrah: Definisi, Waktu, dan Syarat Wajib* *Definisi* Zakat fitrah adalah kadar tertentu dari harta, yang wajib mengeluarkannya saat tenggelam matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan, dengan syarat-syarat tertentu, bagi setiap mukallaf dan yang menjadi tanggungannya. *Waktu Pelaksanaan* Ada waktu wajibnya, utamanya, bolehnya dan haramnya[1]. Waktu wajibnya… Read More »

Zakat Perdagangan/Perniagaan

Oleh Ust. M. Taufik NT Alasan Wajibnya Menurut Jumhur ulama’ sejak zaman shahabat, tabi’in, dan para fuqoha’ sesudah mereka, barang dagangan wajib dizakati (Fiqhus Sunnah 1/291). Dalilnya antara lain: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآأَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ اْلأَرْضِ “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan… Read More »

Satu Sha’ Berapa Kilogram?

Tanya jawab Ust Shiddiq al Jawi Tanya : Ustadz, tanya, 1 (satu) sha’ itu berapa kilogram? Dan sha’ itu ukuran berat atau volume? Jawab : Ukuran zakat fitrah adalah satu sha’ bahan makanan pokok. Sha’ itu adalah ukuran takaran (al-kail), bukan ukuran berat (al-wazan). Satu sha’ gandum (al-qamhu) beratnya adalah 2176 gram. (Abdul Qadim Zalum,… Read More »

Bolehkah Membayar Zakat Fitrah dengan Uang?

Diasuh  Ustadz K.H.M Shiddiq al Jawi Tanya : Ustadz, apakah boleh kita membayar zakat fitrah dalam bentuk uang? Abu Fatih, Bandung Jawab : Ada khilafiyah di kalangan fuqaha dalam masalah ini menjadi dua pendapat. Pertama, pendapat yang membolehkan. Ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Tsauri, Imam Bukhari, dan Imam Ibnu Taimiyah. (As-Sarakhsi,… Read More »

Amil Zakat; Adakah Sekarang?

Diasuh KH Shiddiq al Jawi   Tanya : Ustadz, kalau kita membagikan zakat apakah harus diberikan lewat Amil Zakat yang ada sekarang, ataukah boleh langsung diberikan kepada para mustahik zakat, yaitu fakir, miskin, dst? (Lita Mucharom, Jakarta). Jawab : Sesungguhnya Amil Zakat yang syar’i saat ini sudah tak ada lagi. Mengapa? Karena Amil Zakat sesungguhnya… Read More »

Soal Jawab: Nishab Zakat

بسم الله الرحمن الرحيم Jawab Soal Nishab Zakat   Pertanyaan: Di dalam kitab al-Amwal halaman 158 dinyatakan sebagai berikut: (Adapun jika nishab emas atau perak telah terpenuhi sejak awal haul, dan terjadi penambahan selama haul, maka jika pertambahannya dari perdagangan; pertambahan itu ditambahkan pada harta pokok, dan haul harta tambahan itu dianggap sama dengan haul… Read More »

Soal Jawab Seputar Zakat Pertanian dan Rikaz

بسم الله الرحمن الرحيم   Rangkaian Jawaban asy-Syaikh al-‘Alim Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah Amir Hizbut Tahrir terhadap Pertanyaan di Akun Facebook Beliau   Jawaban Pertanyaan Seputar: 1. Jenis Hasil Pertanian dan Buah-Buahan Yang Kena Zakat 2. Hukum Berkaitan Dengan Rikaz Kepada ats-Tsiqah bi-Llah.   Pertanyaan: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amir dan syaikh saya… Read More »

Menghitung Zakat Perdagangan

Tanya : bagaiamana cara menghitung zakat perdagangan? Bagaimana kalau pedagang punya utang atau piutang? Jawab : Zakat barang dagangan (zakah ‘urudh al-tijarah) adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk setiap barang yang dimaksudkan untuk perdagangan. (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, hal. 179; Said Qahthani, Zakat ‘Urudh Al-Tijarah, hal. 5; Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, 3/223).… Read More »

Soal Jawab: Zakat Barang Perdagangan

بسم الله الرحمن الرحيم Silsilah Jawaban asy-Syaikh al-‘Alim ‘Atha` bin Khalil Abu ar-Rasytah Atas Pertanyaan di Akun Facebook Beliau “Fiqhyiun”   Jawaban Pertanyaan: Zakat Barang Perdagangan Kepada Imad M. Sa’ad   Pertanyaan: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Semoga Allah memuliakan Anda dengan Islam dan memuliakan Islam melalui tangan Anda. Saya berdoa kepada Allah agar… Read More »