Category Archives: Tanya Jawab

Hukum Mengkonsumsi Ganja

Tanya : Saat ini muncul kampanye untuk melegalkan penggunaan ganja, beberapa negara melegalkan ganja, bahkan Uruguay negara pertama yang melegalkan warganya untuk menanam, mengkonsumsi dan menjual ganja. Bagaimana hukum menggunakan ganja dalam pandangan Islam ? (Abu Fatih, Jakarta) Jawab :Menurut kami haram hukumnya secara syar’i menggunakan ganja (Cannabis sativa) secara mutlak. Meskipun untuk sekedar penyedap… Read More »

Batas Maksimal Laba Perdagangan, Adakah?

Oleh: Ust M Shiddiq Al Jawi Tanya : Ustadz, apakah dalam syariah Islam ada batas maksimal laba dalam perdagangan, misalnya 30persen atau 100 persen?  Muhammad, Bogor  Jawab : Yang dimaksud dengan “laba” (ar ribhu, profit) adalah tambahan dana yang diperoleh sebagai kelebihan dari beban biaya produksi atau modal. (Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughah Al Fuqaha`, hlm. 168). Secara… Read More »

Satu Sha’ Berapa Kilogram?

Tanya jawab Ust Shiddiq al Jawi Tanya : Ustadz, tanya, 1 (satu) sha’ itu berapa kilogram? Dan sha’ itu ukuran berat atau volume? Jawab : Ukuran zakat fitrah adalah satu sha’ bahan makanan pokok. Sha’ itu adalah ukuran takaran (al-kail), bukan ukuran berat (al-wazan). Satu sha’ gandum (al-qamhu) beratnya adalah 2176 gram. (Abdul Qadim Zalum,… Read More »

Bolehkah Membayar Zakat Fitrah dengan Uang?

Diasuh  Ustadz K.H.M Shiddiq al Jawi Tanya : Ustadz, apakah boleh kita membayar zakat fitrah dalam bentuk uang? Abu Fatih, Bandung Jawab : Ada khilafiyah di kalangan fuqaha dalam masalah ini menjadi dua pendapat. Pertama, pendapat yang membolehkan. Ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Tsauri, Imam Bukhari, dan Imam Ibnu Taimiyah. (As-Sarakhsi,… Read More »

Hukum Serbu Seru di Bukalapak

Tanya: Ustaz, bagaimana hukumnya Serbu Seru di Bukalapak? (Arief B. Iskandar, Bogor) Oleh: Ustaz M Shiddiq Al Jawi Jawab: MuslimahNews.com — Serbu seru termasuk apa yang disebut Flash sale (flash deal), yaitu program promo barang tertentu dalam dunia e-commerce dengan harga yang lebih rendah (diskon) dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Dalam program Serbu Seru di Bukalapak, costumer masing-masing diminta membayar Rp… Read More »

Hukum Jual Beli Kurma secara Online

KH. M. SHIDDIQ AL JAWI . Tanya : Ustadz, bolehkah jual beli kurma secara online? (Mabsus, Tangerang). . Jawab : #JualBeliOnline #HukumJualBeliKurma #HukumJualBeliKurmaOnline #MuslimahMutiaraUmmah — Hukum asalnya haram menjual belikan kurma secara online. Karena jual beli online tidak memungkinkan terjadinya serah terima dengan segera (at taqaabudh al fauri) di majelis akad yang dipersyaratkan untuk jual… Read More »

Hukum Diskon Go Pay

Hukum Diskon Go-Pay By: Ustad Shiddiq Al Jawi Sebelumnya perlu dipahami dulu fakta transaksi customer dengan perusahaan Go-Jek dengan menggunakan aplikasi Go-Pay. Faktanya sebagai berikut: (1) pihak yang bertransaksi dalam aplikasi Go-Pay adalah customer dan perusahaan (Go-Jek). (2) customer tidak memiliki rekening dalam arti rekening bank. Customer hanya memiliki “rekening” dalam aplikasi Go-Jek. Ini mirip… Read More »

Hitungan Mundur Untuk Mengakhiri Dominasi Dollar Terhadap Perekonomian Global

بسم الله الرحمن الرحيم Jawab Soal Apakah Sudah Dimulai “Hitungan Mundur Untuk Mengakhiri Dominasi Dollar Terhadap Perekonomian Global? Soal: Tampak ada upaya yang menyolok dari beberapa negara khususnya Russia, China dan Uni Eropa, upaya untuk mengganti Dollar dengan mata uang lainnya dalam transaksi internasional. Sampai-sampai beberapa perjanjian transaksi yang ditandatangani menggunakan mata uang lokal milik… Read More »

Hukum Membayar Hutang Dengan Tambahan Bayaran

Soalan: Bolehkah kita melunaskan hutang dengan bayaran tambahan atau faedah tertentu dengan menganggapnya sebagai hadiah tanpa dinyatakan dalam akad? Benarkah perkara sebegini dibenarkan berdasarkan hadis, “Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam melunaskan hutangnya” ? Jawapan : Jika seseorang memberikan pinjaman atau hutang (qardh) kepada orang lain dan mensyaratkan tambahan bayaran seperti faedah… Read More »

Menghitung Zakat Perdagangan

Tanya : bagaiamana cara menghitung zakat perdagangan? Bagaimana kalau pedagang punya utang atau piutang? Jawab : Zakat barang dagangan (zakah ‘urudh al-tijarah) adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk setiap barang yang dimaksudkan untuk perdagangan. (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, hal. 179; Said Qahthani, Zakat ‘Urudh Al-Tijarah, hal. 5; Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, 3/223).… Read More »