Soal Jawab: Seputar Asuransi Kesehatan dari Majikan Kepada Pekerja

بسم الله الرحمن الرحيم Silsilah Jawaban asy-Syaikh al-’Alim Atha’ bin Khalil Ab ar-Rasytah Amir Hizbut Tahrir atas Pertanyaan di Akun Facebook Beliau   Jawaban Pertanyaan: Seputar Asuransi Kesehatan dari Majikan Kepada Pekerja Kepada: Ya Rabb ‘Awnuka   Pertanyaan: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. ‘Alimuna al-jalil semoga Allah menambah ilmu dan ketinggian Anda. Saya ingin… Read More »

Soal Jawab: Nishab Zakat

بسم الله الرحمن الرحيم Jawab Soal Nishab Zakat   Pertanyaan: Di dalam kitab al-Amwal halaman 158 dinyatakan sebagai berikut: (Adapun jika nishab emas atau perak telah terpenuhi sejak awal haul, dan terjadi penambahan selama haul, maka jika pertambahannya dari perdagangan; pertambahan itu ditambahkan pada harta pokok, dan haul harta tambahan itu dianggap sama dengan haul… Read More »

Soal Jawab: Perlakuan Khilafah Terhadap Non Muslim Dalam Hal Makanan dan Pakaian

بسماللهالرحمنالرحيم   Silsilah Jawaban asy-Syaikh al-‘Alim Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah Amir Hizbut Tahrir Atas Pertanyaan di Akun Facebook Beliau “Fiqhiyun”   Perlakuan Terhadap Non Muslim Dalam Perkara Makanan dan Pakaian Menurut Agama Mereka Kepada Adnan Khan pakaian biarawati kristen ortodok Pertanyaan: Salaams Sheikh My question is on an article in the Constitution. In article… Read More »

Soal Jawab: Harta Riba Pasca Berdirinya al-Khilafah

بسم الله الرحمن الرحيم Silsilah Jawaban asy-Syaikh al-‘Alim Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah Amir Hizbut Tahrir atas Pertanyaan di Akun Facebook Beliau “Fikhiyah”   Jawaban Pertanyaan: Harta Riba Pasca Berdirinya al-Khilafah Kepada Safir al-Khilafah Pertanyaan: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Pertanyaan dari buku Ajihazah al-Hukmi wa al-Idârah berkaitan dengan harta riba pasca berdirinya daulah al-Khilafah dengan… Read More »

Soal Jawab: Harta Riba Pasca Berdirinya al-Khilafah

بسم الله الرحمن الرحيم Silsilah Jawaban asy-Syaikh al-‘Alim Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah Amir Hizbut Tahrir atas Pertanyaan di Akun Facebook Beliau “Fikhiyah”   Jawaban Pertanyaan: Harta Riba Pasca Berdirinya al-Khilafah Kepada Safir al-Khilafah Pertanyaan: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Pertanyaan dari buku Ajihazah al-Hukmi wa al-Idârah berkaitan dengan harta riba pasca berdirinya daulah al-Khilafah dengan… Read More »

SJ: Bolehkah Berutang dari Negara Asing?

بسم الله الرحمن الرحيم Silsilah Jawaban asy-Syaikh al-‘Alim Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah Amir Hizbut Tahrir atas Pertanyaan di Akun Facebook Beliau Jawaban Pertanyaan: Berutang dari Negara Asing Kepada Ahmad Sa Saad Pertanyaan: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullâh wa barakâtuhu. Syaikhuna, semoga Allah memuliakan engkau dengan Islam dan semoga Allah memuliakan Islam dengan engkau dan saya… Read More »

Soal Jawab Seputar Zakat Pertanian dan Rikaz

بسم الله الرحمن الرحيم   Rangkaian Jawaban asy-Syaikh al-‘Alim Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah Amir Hizbut Tahrir terhadap Pertanyaan di Akun Facebook Beliau   Jawaban Pertanyaan Seputar: 1. Jenis Hasil Pertanian dan Buah-Buahan Yang Kena Zakat 2. Hukum Berkaitan Dengan Rikaz Kepada ats-Tsiqah bi-Llah.   Pertanyaan: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amir dan syaikh saya… Read More »

Menghitung Zakat Perdagangan

Tanya : bagaiamana cara menghitung zakat perdagangan? Bagaimana kalau pedagang punya utang atau piutang? Jawab : Zakat barang dagangan (zakah ‘urudh al-tijarah) adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk setiap barang yang dimaksudkan untuk perdagangan. (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, hal. 179; Said Qahthani, Zakat ‘Urudh Al-Tijarah, hal. 5; Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, 3/223).… Read More »

Soal Jawab: Nishab Zakat Barang Dagangan

بسم الله الرحمن الرحيم Silsilah Jawaban asy-Syaikh al-‘Alim Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah Amir Hizbut Tahrir atas Pertanyaan di Akun Facebok Beliau   Jawaban Pertanyaan: Seputar Nishab Zakat Barang Dagangan Kepada Luth Abu Sninah.   Pertanyaan: Syaikhuna al-fadhil, pembukaan dan keberkahan yang baik dari sisi Allah. Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Pertanyaan saya berkaitan… Read More »

Soal Jawab: Zakat Barang Perdagangan

بسم الله الرحمن الرحيم Silsilah Jawaban asy-Syaikh al-‘Alim ‘Atha` bin Khalil Abu ar-Rasytah Atas Pertanyaan di Akun Facebook Beliau “Fiqhyiun”   Jawaban Pertanyaan: Zakat Barang Perdagangan Kepada Imad M. Sa’ad   Pertanyaan: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Semoga Allah memuliakan Anda dengan Islam dan memuliakan Islam melalui tangan Anda. Saya berdoa kepada Allah agar… Read More »